bibliografie

 • spoluautor hesláře a textů pro Velkou všeobecnou encyklopedii nakladatelství Diderot  (spolupráce od roku 1998)
 • autor textů hesel Velké všeobecné encyklopedie nakladatelství Diderot v oboru etnografie, církevních dějin a populární hudby   
 • spoluautor textů hesel Ottovy encyklopedie ve dvou svazcích a Ottovy encyklopedie Á-Ž v oboru historie a religionistiky (2004)
 • autor textů 5-ti svazkové Ottovy encyklopedie České republiky v oboru Lidová kultura (2006)
 • spoluautor čtyřdílné učebnice: Občanská výchova pro 6.-9. Ročník základní školy, SPN, Praha 1999         
 • spoluautor učebnic: Literatura pro 1. ročník středních odborných škol, SPN, Praha 2000 a Literatura pro 2. ročník středních odborných škol, SPN, Praha 2001
 • spoluautor průvodce: Kutná Hora a okolí, Kartografie Praha, 2002                                                                                                                   
 • autor básnické sbírky:  Křídou sem a křídlem tam a  Přitažlivost země ke mně, Faber, Praha 1998
 • spoluautor povídkové knížky: Jé, Er a Pradědeček, Faber, Praha 1999-2000
 • publikování poezie a prózy v časopisech Iniciály (Sešity nezavedené literatury) a Splín (časopis méně známých autorů), ve sborníku Sčítání tónů, Varnsdorf 1996, v almanachu Literární Františkovy Lázně 1996 a v Kukátku (Dobřichovický zpravodaj, 1,2/1997, 1/1998)
 • libreto k CD Harmonia Iesulariana a Tremoloboty Dolci Camerati, Sladká kolekce z českých a moravských vánočních písní, 2007 a 2011
 • libreto-povídky k 2CD Hlejte vidíte - 32 písní z jihočeských sbírek Karla Weise a 2 odjinud, PastOuška Records 2011