genealogie rodu Ingvort/Inguort/Inquort

Již řadu let se zabývám genealogií a historickými materiály, které s touto problematikou souvisejí. 

 

Kromě mnoha jiných mám tak rovněž zpracovaný rodopis mého vlastního rodu z otcovy i matčiny strany, který obsahuje již více jako 600 dohledaných předků a příbuzných.

 

Po svém otci jsem získal velmi neobvyklé příjmení - Inquort.

 

Podoba našeho jména se ovšem v průběhu staletí proměňovala-

 

v nejstarších matrikách se objevuje v podobě Ingvort, psané někdy také jako Ingwort či Inguort, v mladších matrikách, pod vlivem latiny, začali někteří faráři jméno zapisovat v podobě Inquort (ovšem i Inqvort); v tomto znění zůstalo také v mojí rodině, přestože můj pradědeček a někteří jeho sourozenci (celkem jich měl 9)  byli křtěni jako Ingvortovi.

 

Obecně se dá říci, že zatím nejstarší v matrikách dohledaná podoba našeho jména, tedy podoba původní, je Ingvort.

 

Zatím nejstarším dohledaným předkem je Jiřík Ingvort (*asi 1677 - +3.10.1746), který byl krejčím v Chlumíně. Rodina žila pod čp. 19 a později čp. 64.

Obec Chlumín leží v úrodné polabské nížině při silnici z Neratovic do Kralup nad Vltavou, asi 7 kilometrů vzdušnou čarou od Mělníka a 14 kilometrů od hranic hlavního města Prahy.

Chlumín (tehdy zvaný Klomín) byl kdysi významným městečkem s trhovým a hrdelním právem, s tvrzí a od počátku 17. století se zámečkem. Katastrofu pro městečko znamenala třicetiletá válka, během níž více než jedna polovina domů lehla popelem. Trvalo dlouho, než se Chlumín opět uspořádal do obce. V roce 1707 za držení rodu Údrckých z Údrče se stal Chlumín opět městečkem – Údrčtí z Údrče bývali coby levans (hlavní kmotr, ten, který držel dítě při křtu v náručí) u Jiříkových dětí (celkem jich bylo 13), což svědčí o tom, že Jiříkova rodina patřila tehdy k váženějším měšťanům a po několik generací k mistrům krejčovského řemesla.

Tento Jiřík Ingvort je podle všeho zatím jediným dohledatelným přímým předkem všech v současnosti žijících Ingvortů, Inguortů a Inquortů. Jeho potomci, prapotomci – respektive moje přímá větev - žili v Chlumíně do poloviny 19. století, odkud přešli nejprve do Byškovic, Obříství a do Libiše, kde se narodil můj dědeček Josef Ingvort (1919-1981), a nakonec do Prahy.

Strýc mého dědy – Antonín Ingvort (1888-1949) odešel z Byškovic za prací do Ponědrážky a stojí u zastoupení rodin Ingvortů v jižních Čechách kolem Třeboňě.

Bratr mého dědy odešel na Mostecko a přivedl tak Ingvorty do severočeské oblastí.

Celkem je Ingvortů v Česku k roku 2015 - 37.

Další moji příbuzní, ve variantě příjmení Inguort, žijí v oblasti, kde se můj dědeček narodil, tedy na Mělnicku (k roku 2015 – 3). Několik příbuzných rodin mého dědečka se uvádí v Praze a v Kostelci nad Ohří - 5

Inquortovi, k nimž patřím variantou jména i příbuzenstvím, žijí v Praze, v Brandýse nad Labem, Neratovicích, Mělníku, Žatci, Zlaté u Říčan, Jičíně, Hořicích, Frýdlantu a Holešově; je nás velmi málo- já a můj bratr máme dohromady 5 potomků; celkem je Inquortů 18

Odhaduji, že celkem je v České republice něco málo nad 60 nositelů našeho příjmení, ať už v podobě Ingvort, Inguort či Inquort.